หน้าแรก

สารสนเทศ

นวัตกรรม

สพม.ลำปาง ลำพูน

Face book

จังหวัดลำปาง

30 โรงเรียน

จังหวัดลำพูน

15 โรงเรียน

รางวัลแห่ง

ความภาคภูมิใจ

 

สื่อประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมการทดสอบวัดระดับ CEFR 

สื่อประชาสัมพันธ์ ผลการดำเนินงานของ สพม.ลำปาง ลำพูน ประจำปี พ.ศ.2564

ประกาศ/เอกสาร

สรุปข้อมูลพนักงานราชการ

ณ วันที่ 27 ธ.ค. 64 (NEW)

 

 

ข่าวสาร สพท.

ข่าวสาร โรงเรียน