ตอบกลับไปยัง: การจัดสรรอุปกรณ์ DLIT

#12180
นิรนาม
ไม่เปิดใช้

เรียนคุณ malee
เบื้องต้นทาง สพม.35 ได้นำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจสถานศึกษาในสังกัด รายงานไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบของ สพฐ.เรียบร้อยแล้ว ตอนนี้อยู๋ในช่วงรอการจัดสรรอยู่คะ ถ้าทราบผลจะทำหนังสือแจ้งกลับไปคะ

ariya