การให้บริการ

1.คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ


[br]


[br]


[br]


[br]

 

2.ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

 

 


[br]


[br]


[br]


[br]

 

3.รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

📃 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

📃 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

📃 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

📃 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562