โรงเรียนวชิรป่าซางเข้าร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ