รร.วชิรป่าซางเข้ารับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 71 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กลุ่มโรงเรียนจ.ลำพูน