นักเรียนโรงเรียนวชิรป่าซาง เข้าร่วมรับทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง