ขอแสดงความยินดีกับ นายกิตติ ปานมี ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรป่าซาง เข้ารับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณ “กรรมการและเลขานุการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2564”