โรงเรียนวชิรป่าซางร่วมงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงศพของ “คุณครูสุพัน ธัมหมื่นยอง” อดีตข้าราชการครูชำนาญการโรงเรียนวชิรป่าซาง