เพชรวชิรป่าซาง เข้ารับโล่รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (กลุ่มโรงเรียนจังหวัดลำพูน) ประจำปีการศึกษา 2565