ทีมฟุตบอล รร.วชิรป่าซาง คว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันกีฬาฟุตบอล 5 คน (ฟุตบอลโกลหนู) ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อพัฒนาการเรียนรู้สู่สัมมาชีพ”