เพชรวชิรป่าซาง คว้ารางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวดร้องเพลงไทยสากลและการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง หญิง การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อพัฒนาการเรียนรู้สู่สัมมาชีพ”