ขอแสดงความยินดี กับ “คุณครูพิเชษฐ์ ใจปวน” ในโอกาสย้ายไปปฎิบัติราชการ ณ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา