MOU เครือข่ายการศึกษา โรงเรียนแม่พริกวิทยา กับบริษัทเฉาก๊วยชากังราว

วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565 นายประสิทธิ์ อินวรรณา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน มอบหมายให้ นางรุ่งทิวา ธีระตระกูล
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการส่งเสริมคุณธรรมศีลธรรมนำการศึกษา ระหว่างบริษัทเฉาก๊วยชากังราว จำกัด กับ โรงเรียนแม่พริกวิทยา ประจำปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนแม่พริกวิทยา อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง บริษัทเฉาก๊วยชากังราว จำกัด ได้มอบเงินสนับสนุนโครงการส่งเสริมคุณธรรมศีลธรรมนำการศึกษา เป็นเงิน 30000 บาท