การประชุมทางวิชาการฯ รอง.ผอ.สพท.

ระบบลงทะเบียนการประชุมทางวิชาการฯ รอง.ผอ.สพท.

ตอนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป (สำหรับท่านทึ่เคยลงทะเบียนแล้วแต่ยังไม่ได้ส่งรูปภาพการโอนเงินสามารถคลิกปุ่มแสดงรายชื่อผู้ลงทะเบียนเพื่อ อัพโหลดรูปภาพ)

เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก:   * : 13 หลักไม่ต้องเว้นวรรค
คำนำหน้าชื่อ:   * โปรดระบุคำนำหน้าเป็นภาษาไทย เช่น นาย,นางสาว,นาง
ชื่อ:   * โปรดระบุชื่อเป็นภาษาไทย
นามสกุล:   * โปรดระบุนามสกุลเป็นภาษาไทย
ตำแหน่ง/สังกัด:   * โปรดระบุตำแหน่ง/สังกัด เช่น รอง.ผอ.สพม.ชม.
หมายเลขโทรศัพท์:   * โปรดระบุหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
กรุณาเลือกขนาดเสื้อพื้นเมือง   แบบเสื้อชาย แบบเสื้อหญิง * โปรดระบุแบบเสื้อที่ต้องการ
* โปรดระบุขนาดเสื้อ ได้แก่ SS,S,M,L,XL,XXL,3XL,4XL
ขนาดเสื้อผ้าเมือง
รูปภาพการโอนเงิน :   * หลักฐานการโอนเงิน จำนวน 2,000 บาท (สามารถส่งรูปภาพในภายหลังหัวข้อ รายชื่อผู้ลงทะเบียน)
ชื่อบัญชี :   * บัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขาหางดง ชื่อบัญชี สมาคม รอง.ผอ.สพท.(ประเทศไทย) เลขที่ 538-0-383-72-6
* : โปรดระบุ

คำชี้แจง : ผู้ที่เคยลงทะเบียนการประชุมแล้วสามารถตรวจสอบผลการลงทะเบียนได้

แจ้งปัญหา :   แจ้งปัญหา : ท่านใดมีปัญหาเกี่ยวกับการลงทะเบียน สามารถส่งข้อมูล มาที่ e-mail : montri.n@sesalpglpn.go.th
เจ้าหน้าที่ :   ตรวจสอบข้อมูล