ประกาศ สพม.ลำปาง ลำพูน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สพม.ลำปาง ลำพูน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประกาศ สพม.ลำปาง ลำพูน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สพม.ลำปาง ลำพูน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประกาศ สพม.ลำปาง ลำพูน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สพม.ลำปาง ลำพูน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประกาศผล พขร 65

ประกาศ สพม.ลำปาง ลำพูน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สพม.ลำปาง ลำพูน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566