สถานศึกษาต้นแบบโรงเรียนลำปางกัลยาณี นำคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาฯ ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม จังหวัดลำปาง