23 สิงหาคม 2564 โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ รับฟังแนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิด19 และการนิเทศทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับ สพม.ลป.ลพ.