“12 สิงหาคม 2565” โรงเรียนลำปางกัลยาณี ร่วมพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง