โรงเรียนแม่เมาะวิทยา ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารและครูที่ได้รับรางวัลคุรุชนคนคุณธรรมและรางวัลนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี ระดับ สพม.ลปลพ ประจำปีการศึกษา 2564