โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา ได้รับเกียรติจาก ครูญาณวุฒิ ทัพธานี (ครูอาร์ม) วิทยากรจิตอาสา และคณะ มาให้ความรู้พัฒนา​วิชาการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาความสามารถ​ด้านศิลปะ​แก่นักเรียน