โรงเรียนเถินวิทยา ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านวิชาการ รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ

โรงเรียนเถินวิทยา อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านวิชาการ รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2563 ประกาศ ณ วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2565