โรงเรียนเถินวิทยา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเข้าร่วมการแข่งขัน Crossword รายการ EduPLOYS Triple Game Northern ณ เซนทรัลพิษณุโลก จังหวัด พิษณุโลก

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเถินวิทยา เข้าร่วมการแข่งขัน Crossword รายการ EduPLOYS Triple Game Northern ณ เซนทรัลพิษณุโลก จังหวัด พิษณุโลก

 TWS Crossword Teams
 ผลการแข่งขัน ระดับ ม.ต้น ทั้งหมด 85 ทีม
 ทีมที่ 1 ผลการแข่งขันในลำดับที่ 25
 เหรียญทองแดง
เด็กชายเอกภัทร กุหลาบหอม ม.2/7
เด็กหญิงฐิติรัตน์ เรือนคำ ม.2/7
 ทีมที่ 2 ผลการแข่งขันในลำดับที่ 56
เด็กหญิงพิมพ์รวดี กาวิล ม.2/7
เด็กหญิงญดาวรรณ ทิหลิ้ม ม.2/7
 ผลการแข่งขัน ระดับ ม.ปลาย ทั้งหมด 110 ทีม
 ทีมที่ 1 ผลการแข่งขันในลำดับที่ 75
นายนันธพัช จันทบัติ ม.5/4
 ทีมที่ 2 ผลการแข่งขันในลำดับที่ 79
นายจตุรพร ปิมวงศ์ ม.5/4
 ครูผู้ควบคุม
นายธนากร แก้วบุญเรือง
นางสาวลีลภา เรืองนภารัตน์
นางสาวสุภาพร เครือคำอ้าย