โรงเรียนลำปางกัลยาณี เป็นสถานศึกษาต้นแบบ ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา แก่ผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งฯ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา สพฐ. ระยะที่ 2 การเรียนรู้สภาพจริง (Authentic Learning)