โรงเรียนลำปางกัลยาณี เข้าร่วมพิธีถวายภัตตาหารและเครื่องเขียน พระราชทานของพระสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แด่พระภิกษุ สามเณร ในการสอบภาษาบาลีสนามหลวง