โรงเรียนลำปางกัลยาณี ยินดีต้อนรับ สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการรับนักเรียนประเภทความสามารถพิเศษ