โรงเรียนลำปางกัลยาณี มอบเงินค่าอุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบนักเรียน รับเอกสารเพื่อรับเงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนและมอบซิมอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ให้กับนักเรียนทุกระดับ ภายใต้มาตรการป้องกัน COVID – 19