โรงเรียนลำปางกัลยาณี จัดสอบคัดเลือกนักเรียน เข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ม.4 ประเภทนักเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2564 ภายใต้มาตรการป้องกันไวรัส COVID-19