โรงเรียนลำปางกัลยาณีและครูโรงเรียนลำปางกัลยาณี รับรางวัลเชิดชูเกียรติประเภทสถานศึกษาวิชาทหาร และผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารจังหวัดลำปาง ดีเด่น ประจำปี 2564