โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมได้รับ รางวัลชนะเลิศ การประกวดนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนงานอาชีพและผลิตภัณฑ์ โครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม นำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ระดับประเทศ ณ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕