เข้าร่วมพิธีเปิดงาน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2566 และรับเกียรติบัตร จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำพูน เขต 2