เขตพื้นที่การศึกษาลำปาง 4 เขต หารือ เตรียมความพร้อมรับ “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ” ลงพื้นที่นำนโยบายขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ ภาคเหนือ สู่การปฏิบัติ