หน่วยตรวจสอบภายใน สพม.ลำปาง ลำพูน ได้เข้าตรวจสอบภายในตามแผนตรวจประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนเวียงมอกวิทยา