หนังสือ สพม.ลำปาง ลำพูน ที่ ศธ04334/ว2574 เรื่องการย้ายข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. (กรณีย้ายปกติ) ประจำปี พ.ศ.2566

สพม. ว 2574 ลว. 5 ก.ค. 2566 ย้ายครูกรณีปกติ ปี 2566

 

หนังสือ สพม.ลำปาง ลำพูน ที่ ศธ04334/ว2574 เรื่องการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีย้ายปกติ) ประจำปี พ.ศ.2566