หนังสือ สพม.ลปลพ ที่ ศธ04334/ว20 เรื่องการย้ายข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. (กรณีย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ.2567 ถึง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต/สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

สพม. ว 20 ลว. 3 ม.ค. 2567 ประชาสัมพันธ์ย้ายครู (กรณีป

 

หนังสือ สพม.ลำปาง ลำพูน ที่ ศธ 04334/ว20 เรื่องการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีย้ายปกติ) ประจำปี พ.ศ.2567 ถึง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต/สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ