หนังสือ สพม.ลปลพ ที่ ศธ04334/ว19 เรื่องการย้ายข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. (กรณีย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ.2567 ถึง สถานศึกษาทุกแห่งในสังกัด

สพม. ว 19 ลว. 3 ม.ค. 2567 ประชาสัมพันธ์ย้ายครู (กรณีป

 

หนังสือ สพม.ลำปาง ลำพูน ที่ ศธ 04334/ว19 ลว.3 มกราคม 2567 เรื่องการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีย้ายปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2567 ถึงสถานศึกษา ทุกแห่งในสังกัด