สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน เข้าร่วมการประชุมสัมมนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2566 ณ สวนนงนุชพัทยา จังหวัดชลบุรี