สอบถามปัญหา

Q&A คำถามที่พบบ่อย

คำถาม

รายละเอียด

Q:จำนวนโรงเรียนในสังกัดมีจำนวนเท่าไหร่และผู้อำนวยการชื่ออะไร

A:สามารถตรวจสอบข้อมูลได้จากระบบสารสนเทศ (BIG DATA) แสดงข้อมูลโรงเรียนในสังกัด สพม.ลำปาง ลำพูน

Q:จำนวนนักเรียนและจำนวนครูของโรงเรียยในสังกัด มีจำนวนเท่าไหร่

A:สามารถตรวจสอบข้อมูลได้จากระบบสารสนเทศ (BIG DATA) แสดงข้อมูลนักเรียนและครูในสังกัด สพม.ลำปาง ลำพูน

Q:รายละเอียดเบอร์โทรติดต่อของ สพม.ลำปาง ลำพูน

ข้อมูลการติดต่อ

A:สามารถตรวจสอบรายละเอียดที่อยู่และเบอร์โทรติดต่อ สพม.ลำปาง ลำพูน ได้ที่หน้าข้อมูลการติดต่อ

                 ท่านสามารถสอบถามปัญหาต่างๆ โดยคลิกปุ่ม หรือปุ่มจะปรากฎด้านขวาล่างของหน้าแรกเว็บไซต์ สพม.ลำปาง ลำพูน (www.sesalpglpn.go.th)เพื่อสอบถามปัญหาทาง Facebook Messenger ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน