สอบถามปัญหา

                 ท่านสามารถสอบถามปัญหาต่างๆ โดยคลิกปุ่ม ด้านขวาล่างของหน้า เพื่อสอบถามปัญหาทาง Facebook Messenger ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน