สพม.ลำปาง ลำพูน เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการการแสดงผลงานและการแข่งขันทักษะวิชาการด้านภาษาและวัฒนธรรมไทย–จีน (อบจ.ลำพูน นิทัศน์ 2566)