สพม.ลำปาง ลำพูน อบรมการใช้งานระบบนวัตกรรม ด้านการติดตามช่วยเหลือนักเรียน กรณีขาดเรียน