สพม.ลำปาง ลำพูน ลงพื้นที่ตรวจติดตามการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนในสังกัด และมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2/2565