สพม.ลำปาง ลำพูน ลงพื้นที่ตรวจติดตามการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัด และมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2565