สพม.ลำปาง ลำพูน ลงพื้นที่ตรวจติดตามการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนในสังกัด และมอบทุนการศึกษานักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2/2565