สพม.ลำปาง ลำพูน ลงพื้นที่เยี่ยมชมการจัดนิทรรศการตามโครงการอารยเกษตร สืบสาน รักษาต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง ในเขตภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่