สพม.ลำปาง ลำพูน ลงพื้นที่ตรวจติดตามการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนโป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษก และโรงเรียนแม่สันวิทยา ประจำปีการศึกษา 2565