สพม.ลำปาง ลำพูน ลงพื้นตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด ประจำภาคเรียนที่ 1/2566 และให้กำลังใจผู้เข้าร่วมกิจกรรมสภานักเรียนสัญจร (โครงการค่ายผู้นำเยาวชน)