สพม.ลำปาง ลำพูน ร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการสถานศึกษา สู่ความเป็นเลิศด้วยการบริหารงานบุคคลภายใต้บทบาทของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา