สพม.ลำปาง ลำพูน ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือ โครงการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) แนวใหม่