สพม.ลำปาง ลำพูน ร่วมรับชมพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 43/2565 และร่วมประชุมผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศครั้งที่ 9/2565 โดยถ่ายทอดจาก สพฐ. ผ่านระบบ VDO.Conference