สพม.ลำปาง ลำพูน ร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพการโต้สาระวาทีภายใต้แนวคิด “เศรษฐกิจหมุนเวียน เปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนโลก” จุดภาคเหนือ จังหวัดลำปาง