สพม.ลำปาง ลำพูน ร่วมประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการประเมินตำแหน่งวิทยฐานะครูและบุคลากรทางการศึกษา